Succé!

Sigtuna folkhögskolas foto- och filmlinje samt teaterlinje har varit ett enormt succé för skolan. Norse Legend Productions konsulterades för upprustning, linjeupplägg samt reklamfilm och marknadsföring för bägge linjer. Ansökningarna är många, och alla platser är tillsatta. Som exempel fick Foto- och filmlinjen utöka sina platser med 50% för att kunna hantera den stora efterfrågan för kurserna.